Odstąpienie od umowy

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania Konsumenta lub zwykłego pobytu albo podczas wycieczki, termin odstąpienia to 30 dni.
  2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
  3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres: Rock House Entertainment ul. Przyjaźni 113a 53-030 Wrocław, lub też elektronicznie na adres: rockhouse@rockhouse.pl
  5. Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
  7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  8. Koszt odesłania Towaru przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.
  9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
  10. Konsument odeśle Towary na adres: Rock House Entertainment ul. Przyjaźni 113a 53-030 Wrocław

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.